Tävlingsvillkor – Stans bästa

Tävlingsvillkor

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn och ort eller ålder publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen i punkten 2 nedan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgifts-behandling. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 2. Ansvarig för tävlingen är: Arla Foods AB, PO BOX 4083, Solna (nedan benämnd Arla).
 3. För att delta i denna tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år ska ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 4. Du behöver inte köpa eller beställa något för att vara med och tävla.
 5. För att vara med och tävla måste du: Publicera en bild på ditt bidrag/semla på Instagram taggat med #namnet på cafeet/konditoriet samt #stansbästasemla och #arla. Om ditt bidrag inte är komplett eller om vi saknar dina personuppgifter vid tävlingens slutdatum kommer du inte att kunna delta i tävlingen.
 6. Endast ett tävlingsbidrag per sökande godkänns.
 7. Tävlingen pågår under februari månad 2020 fram till 20 feb. Ditt kompletta bidrag måste vara oss tillhanda senast 20 feb kl. 12:00. 10 st vinnare kommer att utses 25 feb. Arla återsänder inte bidragen efter avslutad tävling.
 8. Vinnaren utses av en jury bestående av två representanter från Arla Foods. Juryn utser 10 st vinnare baserat på det bidrag som juryn anser vara de bästa bilderna på semlor. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 9. Priset består av 10 st värdecheckar på 300 kr till online butiken bagaren & kocken. Varje vinnare får en värdecheck. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via sitt Instagramkonto. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.
 10. Anställda i Arla samt make/maka och barn till sådan anställd får inte delta i tävlingen.
 11. Arla tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Arla. Arla tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av denna tävling.
 12. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Arla. Detta innebär bl.a. att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att Arla får överlåta bidraget till annan samt använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom Arlas normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 13. Arla förbehåller sig rätten att utesluta eller att ta bort bidrag ur tävlingen utan att meddela den tävlande om Arla bedömer att den tävlande har fuskat eller Om bidraget bedöms varit olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande.